Hakkımızda

Avukat Rüstem Karedeniz, 1989/Çankırı doğumludur. Çankiri Anadolu Öğretmen Lisesi’nden mezun olduktan sonra Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde hukuk eğitimi almıştır. Hukuk fakültesinden 2014 yılında mezun olmuştur. 2015 yılında yaptığı avukatlık stajının ardından kurduğu hukuk bürosuyla 2016 yılından beri Çankırı’da serbest avukatlık yapmaktadır. 2015 yılından itibaren Çankırı Barosu CMK Servisi’nde aktif olarak görev almıştır.

Çeşitli sivil toplum örgütlerine üye olarak hukuk çalışmaları yürütmüştür. Gazetelerde yayınlanmış yazı ve makaleleri bulunmaktadır.

Avukat Rüstem Karadeniz, kurduğu avukatlık bürosuyla Ceza Hukuku, Tazminat Hukuku, Gayrimenkul Hukuku ve Medeni Hukuk başta olmak üzere birçok hukuk alanında avukatlık faaliyeti yürütmektedir.Avukat-müvekkil ilişkileri karşılıklı güven esasına dayanır. Karadeniz Hukuk Bürosu, 21. yüzyılda hukukun ve avukatlık mesleğinin hak arama özgürlüğünün en önemli güvence mekanizması olduğu bilinciyle, avukat-müvekkil arasında temel mesleki ilkelere hassasiyet göstermektedir.

Hukuk Büromuzun Avukatlık Meslek İlkeleri

Gizlilik ve Mesleki Sır: ‘Sır saklama ve gizlilik’ avukatlık mesleğinin en önemli etik ilkelerinden biridir. Avukatlık büromuz, BM Havana Avukatlık Kuralları , AB Avukatlık Meslek Kuralları ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile belirlenen gizlilik ve sır saklama ilkesini hassasiyetle uygulamaktadır. Hukuk büromuz, müvekkillerine ait bilgi ve belgeleri mesleki sır kapsamında özel bir şekilde gizli tutmakta, üçüncü kişi veya kurumlarla hiçbir şekilde paylaşmamaktadır.

Şeffaflık: Avukat, mesleki faaliyetini icra ederken yapılan işin veya davanın aşamaları ve olası sonuçları hakkındaki hukuki görüşünü müvekkiline aktarmalıdır. Hukuk büromuz, vekaletini aldığı müvekkillerini dava süreci ve yapılan işin aşamaları hakkında sürekli bir bilgi akışıyla bilgilendirmektedir.

Bağımsızlık: Hak arama özgürlüğünün güvencesi olan avukatlık mesleğinin icrasında ‘bağımsızlık’ etkin bir savunma için zorunludur. Avukat, mesleğini ifa ederken tüm kişi ve özellikle kamu kurumlarına karşı bağımsız hareket etmelidir. Hukuk büromuz, bağımsızlık ilkesini mesleki faaliyetin önemli bir unsuru olarak uygulamaktadır.